Shivaram Shrestha
Principal / Teacher
Tara Bahadur Shrestha
Teacher
Krishna Kishwor Khatiwada
Teacher
Basudev Pandey
Teacher
BIshnu Prasad Rijal
Teacher
Sanubabu Pudasaini
Teacher
Prashuram Aryal
Teacher
Badri Prasad Badal
Teacher
Rajkumar Shrestha
Teacher
Gauri Nepal
Teacher
Renuka Devi Khatiwada
Teacher
Santu Maya Shrestha
Teacher
Sita Tamang
Teacher
Chandra Lal Tamang
Teacher
Dinesh Shrestha
Teacher
Goma Oli
Teacher
Pawanraj Khadka
Teacher
Narayan Shrestha
Teacher
Nanda Bahadur Thapa
Teacher
Hasana Chitrakar
Teacher
Chanda Shrestha
Teacher
Sarita Rimal
Teacher
Rajya Shrestha
Accountant
Ram Bahadur Shivabhakti
Staff
Manjish Shrestha
Teacher
Parvati Shrestha
Teacher
Goma K.C.
Teacher