हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता

यस विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ११ र 12 का विद्यार्थीहरुको समूह बीच अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ ।

Read More